Logo


System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry


F÷rderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

ZZOP-Odra: Faza 1 (04/2004-04/2007)

Ogólne cele projektu

Nauka, innowacja i perspektywy: odpowiedź na naukowe, innowacyjne pytania dotyczące ZZOP o podstawowym i ponadregionalnym znaczeniu uwzględniające przy tym konretne potrzeby regionalne. W tym celu powinny być rozpoznane deficyty i zapewniona perspektywa badań naukowych.

Regionalno-narodowe-międzynarodowe: wsparcie regionalnego ZZOP, którego założenia, mogą znaleźć zastosowanie także w innych regionach, przyczyniając się do rozwoju ogólnej strategii ZZOP, oraz stając się przykładem dla szkoleń międzynarodowych.

Dorzecze – Strefa brzegowa - Morze Bałtyckie: zintegrowanie przestrzeni,analiza procesów, struktur, narzędzi planowania, etc z perspektywy wszechstronnego zarządzania obszarem dorzecza i wybrzeża (Dyrektywa Wodna, UNEP, LOICZ).

Infrastruktury: utworzenie struktur, które po ukończeniu projektu będą stanowić długotrwałe wsparcie dla ZZOP; włączenie w projekt regionalnych projektów i wspieranie praktycznego wdrażania ZZOP na szczeblu regionalnym w przedziale długookresowym. W projekcie nie chodzi o praktyczne przeprowadzenie pojedynczych akcji, lecz o zainicjowanie realizacji ZZOP w oparciu o naukowe poradnictwo, poszukiwanie wsparcia finansowego, stworzenie wspierającej infrastruktury i włączenie jej w projekt.

Uczestnictwo i komunikacja:wypróbowanie i ewaluacja sposobów włączenia opinii publicznej (regionalna Agenda 21 we współpracy z lokalnymi agendami 21), w celu poprawy transgranicznej komunikacji, wymiany informacji i współpracy, jak również, wsparcie dialogu wybrzeże-obszar dorzecza. Celem, nie jest tworzenie nowych struktur, lecz wsparcie, wykorzystanie, powiązanie i optymalizację istniejących działalności i struktur w ramach ZZOP.

Wizja i Strategia: wsparcie wizji i strategii ZZOP poprzez syntezę istniejących założeń. Strategia ZZOP ma charakter transgraniczny, integruje wybrzeże nadmorskie z lądem oraz bierze pod uwagę przewidywalne problemy, np. spowodowane globalną zmianą klimatu.

 

Korzyści dla regionu