Logo


System Informacji Wybrzeża Ujścia Odry


F÷rderer
Diese Seite auf Deutsch Strona w jezyku polskim This page in English 
Impressionen: Stettiner Haff

ZZOP-Odra: Faza 2 (05/2007-02/2008)

Ogólne cele projektu

Nauka i innowacja: odpowiedź na naukowe pytania dotyczące ZZOP, które posiadają regionalne i ponadregionalne znaczenie, jednakże bazują na konkretnych regionalnych potrzebach. Poza tym powinny zostać stworzone perspektywy dla badań na przyszłość.

Region przykładowy: Stworzenie struktur i dróg postępowania tworzące wystarczające zaplecze na czas trwania projektu. Zaplecze to powinno mieć charakter modelowy i powinno dać się przenieść na inne regiony.

Strategie: regionalen, narodowe, międzynarodowe: Wspomaganie regionalnego ZZOP, który mocno przyczynia się do dalszego rozwoju i konkretyzacji narodowej strategii ZZOP oraz posiadający charakter przykładowy dla szkoleń międzynarodowych.

Edukacja związana z wybrzeżem: Wypracowanie świadomości dotyczącej problemów obszarów przybrzeżnych oraz możliwości znalezienia rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Celem edukacji jest taże stworzenie możliwości dokształcania specjalistów z zakresu zarządzania obszarami przybrzeżnymi.

Uczestnictwo i komunikacja: Wypróbowanie i ocena nowych procedur w celu ulepszenia transgranicznej komunikacji, informacji, współpracy oraz uczestnictwa, a także w celu wspomagania, grupowania i optymalizacji istniejących struktur i działalności powiązanych z ZZOP.